viernes, 12 de agosto de 2011

Homenaje a Moncho Reboiras

El FPG y su organización juvenil Adiante celebran en Vigo un acto en homenaje y recuerdo de José Ramón Reboiras, muerto por disparos de la policía española en 1975 en Ferrol.
En la convocatoria se puede leer:

Galiza permanece, como hai 36 anos, nunha dura situación de emerxencia nacional. Alimentada polos caracteres específicos que na nosa terra adopta a crise estrutural que padecemos, derivada da nosa perpetua dependencia colonial. Desemprego, precariedade, racismo e desprezo pola lingua e cultura propias, emigración, machismo, recorte de dereitos, saqueo colonial dos nosos recursos, e un longo etcétera de agresións contra o pobo traballador galego son as realidades cotiás que o Capital, a través do deseño imperialista español, quere para nós.
As fórmulas de resistencia deben ser repensadas á luz da crise política nacional galega. Cómpre artellar novas ferramentas e fórmulas de resistencia para facerlle fronte aos inimigos de sempre. A través do tempo, o legado de Moncho Reboiras, que chega deica nós a través do Partido Galego do Proletariado e do Partido Comunista de Liberación Nacional, cobra abonda importancia. A consolidación do proxecto emancipador e das posibilidades de transformación social seguen a ir vencelladas hoxe irremediabelmente á consolidación do Partido Comunista, de orientación marxista-leninista. Converterse nese referente político na nación galega segue a ser o principal emprego de forza militante que a Frente Popular Galega fai hoxe.